Windows'da Symlinks Nasıl Oluşturulur

Linux'ta sembolik bağlantılar yaratmak her zaman kolay ve kullanışlı bir araç olmuştur. Bir dağıtım komut dosyası ile oluşturduğum hemen hemen her web uygulaması, bir şekilde doğru yapılandırma dosyalarına bağlantı kurmak ya da dağıttığım sürüm denetiminde bulunmayan bir dizine bağlantı kurmak için bir bağlantı kullanır.

Vista'nın lansmanından bu yana Windows, dosya ve klasörleri sembolik olarak bağlama yeteneğini de içeriyor. Son zamanlarda bir linux ortamının işlevselliğini kopyalamak zorunda kaldım ve aşağıdaki gibi yapmak zorunda kaldım. C sürücüsünün altında 'testlink' adlı bir klasör oluşturun. Windows Komut İstemi'ni açın ve aşağıdakileri girin:

 C: \ testlink> mklink / DC: \ testlink2 C: \ testlink 

Şimdi, Windows explorer'ı açarsanız 2 dizin görürsünüz. Birincisi, orijinal klasörünüz olan 'testlink', ikincisi yeni oluşturulan symlink klasörünüz 'testlink2'. Bu klasörün bir sembolik bağlantı olduğunu belirten simgeyi görebilirsiniz.

Yani, bağlantı oluşturmak için, 'mklink / DC: \ newsymbolicfolder C: \ presentfolder'

Ayrıca Bkz